Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Điều kiện DN được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:
    Tại Điều 191 và Điều 193 Luật Đất đai có quy định: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất.

01cham doĐất nông nghiệp có được chuyển nhượng, tặng cho không?

01cham doCó được mua đất nông nghiệp để kinh doanh khách...

01cham doChuyển đất nông nghiệp sang đất SXKD thế nào?

01cham doThủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Một trong những điều kiện để tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Trường Giang (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận) đề nghị giải đáp, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp có cần phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không vì pháp luật đất đai không quy định cụ thể trường hợp này.

Trả lời:
Trả lời ngày: 16/03/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    Theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ điều kiện: “Có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”.

Theo quy định tại Khoản 29, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai không có quy định về việc phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp.

            Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Nguồn: Chinhphu.vn ngày 14/3/2018

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Mỗi thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm 2018
Nhà xây sai phép nào không bị tháo dỡ? 2018
Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2018
Xây khách sạn để kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động có được gọi là kinh doanh bất động sản không? 2018
Trường hợp đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH 2018
Quay trở về