Tên câu hỏi: Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Chủ đề hỏi - đáp: Quản lý doanh nghiệp;
Chi tiết câu hỏi:
    Công ty ông Phạm Thiên Long (Hà Nội) đang phát triển cửa thép vân gỗ ở miền Bắc. Năm 2018, Công ty ông muốn mở rộng thị trường trong miền Nam, và có nhu cầu mở ở tỉnh Tây Ninh. Ông Long hỏi, thủ tục pháp lý để mở chi nhánh như thế nào và mất thời gian bao lâu?
Trả lời:
Trả lời ngày: 09/02/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    Thủ tục thành lập chi nhánh được quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/ 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
    - Thông báo lập Chi nhánh.
    - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.
    - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
    - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của người đứng đầu chi nhánh.
    Về ngành nghề kinh doanh, căn cứ Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
    Thời gian cấp mới là 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí đăng ký kinh doanh là 50.000 đồng.
    Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
                                       Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
Nguồn: Tayninh.gov.vn/Chinhphu.vn ngày 09/02/2018