Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh

Ngày đăng 08/02/2018 | 12:00 AM
Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:
    Ông Nguyễn Thế Luân (TPHCM) đang xét thầu gói mua sắm vật tư thiết bị, trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu 1 hợp đồng tương tự có trị giá 36 tỷ đồng (một giai đoạn hai túi hồ sơ).
    » Cách đánh giá năng lực của nhà thầu liên danh...
    » Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu...
    » Đánh giá nguồn lực tài chính nhà thầu liên danh...
    » Tỷ lệ phân chia công việc của nhà thầu liên...
    » Tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu liên danh
    Liên danh nhà thầu (A+B) tham gia chào thầu với thỏa thuận liên danh là A = 60% và B = 40%.
    - Nhà thầu A nộp hợp đồng tương tự là 23 tỷ đồng.
    - Nhà thầu B nộp hợp đồng tương tự là 15 tỷ đồng.
    Trong cột tiêu chí đánh giá của nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này; từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận); tối thiểu 1 thành viên liên danh không áp dụng.
    Ông Luân hỏi, vậy liên danh nhà thầu (A+B) có đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm về hợp đồng tương tự không?
Trả lời:
Ngày trả lời: 08/02/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    (Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )
    Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
    Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.
    Đối với trường hợp của ông Luân, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.
Nguồn: Chinhphu.vn ngày 08/02/2018

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Điều kiện và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong việc chậm lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 2019
Chi nhánh có được ký hợp đồng xây dựng với tổng thầu? 2019
Tiêu chí đất vườn, ao được xác định là đất ở 2019
Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? 2019
Quay trở về