Chủ đề Hỏi - Đáp: Điều kiện năng lực và chứng chỉ hành nghề xây dựng
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình

Ngày đăng 13/05/2020 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế Cấp - Thoát nước công trình. Qua tìm hiểu tôi được biết Bộ Xây dựng có công văn 2099/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề có quy định không cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình cho cá nhân tốt nghiệp ngành môi trường. Tôi đã quyết định học chương trình Cao học Kỹ thuật Hạ tầng (Cấp thoát nước) như vậy với điều kiện bằng cao học tôi có được xem xét cấp chứng chỉ Thiết kế Cấp thoát nước trong công trình hay không?
Trả lời:
Ngày trả lời: 15/05/2020 - Chuyên gia: (moc.gov.vn)
Văn bản số 2099/BXD-HĐXD ngày 25/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện đã hết hiệu lực thi hành.

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động hiện được quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ (bằng cấp, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của công dân Lê Minh Tùng để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo lĩnh vực tương ứng.

Moc.gov.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Trường hợp nào không cần chứng chỉ hoạt động xây dựng? 2020
Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình 2020
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 2020
Đối tượng không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề xây dựng? 2020
Chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng? 2020
Quay trở về