Chủ đề Hỏi - Đáp: Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Ranh giới xây dựng tầng hầm nhà chung cư

Ngày đăng 12/05/2020 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Tôi đang xin thẩm định thiết kế cơ sở của khu chung cư bao gồm 1 tầng hầm và 18 tầng nổi. Theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, tại Điểm B, Khoản 5 Điều 3 quy định: “Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết đinh giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (Trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Với quy định này thì tôi hiểu là Chủ đầu tư có thể chọn một trong hai phương án để thiết kế xây dựng cho tầng hầm công trình: hoặc là thiết kế tầng hầm trong chỉ giới xây dựng, hoặc là thiết kế xây dựng tầng hầm trong phạm vị sử dụng đất. Tôi xin hỏi cách hiểu của tôi như vậy có đứng không? Tầng hầm có được xây dựng ra hết ranh giới đất không?

Trả lời:
Ngày trả lời: 15/05/2020 - Chuyên gia: (moc.gov.vn)
Nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị được quy định tại Điều 3 của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngay 07/4/2010 của Chính Phủ, theo đó việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng...

Theo quy định tại Điểm 1.4.5 của Quy chuẩn QCXDVN 01:2008 và Điều 14 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch đô thị, việc xác định quy mô các công trình ngầm là một nội dung yêu cầu của đối với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Do đó, khi thiết kế xây dựng tầng hầm cho công trình như ông hỏi phải tuân thủ theo nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt và quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành.

Moc.gov.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Ranh giới xây dựng tầng hầm nhà chung cư 2020
Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng? 2020
Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở 2020
Quy định về bảo hành nhà chung cư 2020
Tiêu chí tính điểm ưu tiên để mua nhà ở xã hội 2019
Quay trở về