Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Thiết bị máy móc trong cấp chứng chỉ lĩnh vực Thi công xây dựng công trình

Ngày đăng 11/05/2020 | 12:00 AM
Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:
Theo Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng quy định Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện: “Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận”. Như vậy:

1. Việc chứng minh khả năng huy động máy móc bằng CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ có hợp lệ hay không?

2. Có quy định nào về các danh mục Thiết bị chủ yếu này hay không?

Trả lời:
Ngày trả lời: 15/05/2020 - Chuyên gia: (moc.gov.vn)
Căn cứ quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực kê khai máy móc, thiết bị phục vụ thi công theo mẫu tại phụ lục 5 Nghị định này và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên. Máy móc, thiết bị cần đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình, phù hợp với công việc mà tổ chức tham gia đảm nhận.

Moc.gov.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Trường hợp nào không cần chứng chỉ hoạt động xây dựng? 2020
Công trình thủy điện là công trình loại nào? 2020
Không yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận của cơ quan thuế 2020
Nhân sự trong hồ sơ mời thầu 2020
Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình 2020
Quay trở về