Chủ đề Hỏi - Đáp: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Dự án nào phải lập khung chính sách bồi thường?

Ngày đăng 30/09/2019 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tôi xin hỏi, như vậy nội dung của Điều 17 sẽ chỉ áp dụng với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư có đúng không? Đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư mà thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên thì có phải lập khung chính sách hay không?
Trả lời:
Ngày trả lời: 30/09/2019 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 87 Luật Đất đai và Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định:

“Đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”.

Do vậy, đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư mà thực hiện thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Khoản 1, Điều 87 Luật Đất đai và Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì phải lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chinhphu.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khi công việc phát sinh? 2020
Quản lý đầu tư xây dựng 2020
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 2020
Chi phí quản lý dự án gồm những chi phí nào? 2020
Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 2020
Quay trở về