Chủ đề Hỏi - Đáp: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch

Ngày đăng 30/09/2019 | 12:00 AM
Lĩnh vực liên quan: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;
Chi tiết câu hỏi:
Tôi có một mảnh đất, mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nay tôi muốn cho một công ty thuê để xây dựng khách sạn, Sở Xây dựng yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ.Vậy khi hết thời gian thuê tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở không?
Trả lời:
Ngày trả lời: 30/09/2019 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Do đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ và ngược lại) phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều 153 Luật Đất đai năm 2013.

Chinhphu.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Định mức cho công tác cắm mốc giới quy hoạch 2018
Đất quy hoạch có được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng? 2018
Quay trở về