Chủ đề Hỏi - Đáp: Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Thế nào là đất vườn?

Ngày đăng 04/07/2019 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Ông Hoàng Xuân Hòa (Bình Định) hỏi, thửa đất có diện tích 5.000m2, loại đất là đất ở 300m2 và đất trồng cây hàng năm, nếu cả 300m2 đất ở và cả phần đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất 5.000m2, thì diện tích đất trồng cây hàng năm nêu trên có phải là đất vườn?

hd0407b

Ảnh minh hoạ

Trả lời:
Ngày trả lời: 04/07/2019 - Chuyên gia: (baochinhphu.vn)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 103 của Luật Đất đai năm 2013 thì đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở. Việc xác định diện tích đất ở được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 103 của Luật Đất đai.

Đối với phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật Đất đai, tức là được xác định theo nhóm đất nông nghiệp.

Theo Baochinhphu.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Ranh giới xây dựng tầng hầm nhà chung cư 2020
Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng? 2020
Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở 2020
Quy định về bảo hành nhà chung cư 2020
Tiêu chí tính điểm ưu tiên để mua nhà ở xã hội 2019
Quay trở về