Chủ đề Hỏi - Đáp: Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

Ngày đăng 04/07/2019 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
Tuy nhiên, do Phòng Địa chính thành phố khi làm bản đồ làm sai số thửa và tên người khác trên mảnh nhà ông Đức nên ông chưa cấp được Giấy chứng nhận.Năm 2003, gia đình ông Phạm Văn Đức nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND xã Châu Sơn (nay là phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), có giấy biên nhận nộp hồ sơ của UBND xã.

Nay UBND phường Châu Sơn làm phương án để chỉnh lý bản đồ và cấp Giấy chứng nhận cho gia đình nhà ông thì lại làm phương án tài chính theo giá tại thời điểm hiện tại.

Ông Đức hỏi, gia đình ông có được thực thực hiện nghĩa vụ tài chính với diện tích đất tăng thêm và chuyển mục đích sử dụng đất theo giá thời điểm gia đình nộp hồ sơ năm 2003 không?

hd0407a

Ảnh minh hoạ

Trả lời:
Ngày trả lời: 04/07/2019 - Chuyên gia: (baochinhphu.vn)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 41, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin chậm hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo Baochinhphu.vn

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Ranh giới xây dựng tầng hầm nhà chung cư 2020
Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng? 2020
Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở 2020
Quy định về bảo hành nhà chung cư 2020
Tiêu chí tính điểm ưu tiên để mua nhà ở xã hội 2019
Quay trở về