Chủ đề Hỏi - Đáp: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Hướng dẫn đơn giá phục vụ cho công tác đấu thầu cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày đăng 06/06/2019 | 12:00 AM
Chi tiết câu hỏi:
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đơn giá phục vụ cho công tác đấu thầu cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Trả lời:
Ngày trả lời: 06/06/2019 - Chuyên gia: (baoxaydung.com.vn)
Suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý CTRSH tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được công bố là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý CTRSH theo các công nghệ chế biến phân vi sinh, công nghệ đốt không phát điện và không thu hồi năng lượng, công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

Giá dịch vụ xử lý CTRSH theo công nghệ đốt phát điện được xác định trên cơ sở các chi phí có liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn.

Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH theo công nghệ đốt rác phát điện được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH.

Theo phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt phát điện nêu tại mục 1, thì chi phí lãi vay được xác định cho thời gian xây dựng và thời gian vận hành.

Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính trong khoản mục chi phí khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD; lãi vay trong thời gian vận hành được xác định trong chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí quản lý doanh nghiệp không vượt quá 5% tổng chi phí sản xuất) khi xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD.

Sản lượng điện năng thu được qua quá trình đốt CTRSH phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Công nghệ xử lý rác, công suất xử lý rác, chất lượng rác… UBND TP Hồ Chí Minh tham khảo ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thêm về tỷ lệ thu hồi điện năng trong công nghệ đốt rác phát điện.

Khánh An

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Định mức mặt đường láng nhũ tương axít 2020
Xác định chi phí gián tiếp 2020
Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2020
Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2020
Chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư 2020
Quay trở về